Stifterne

Glashof Legatet er stiftet i 1972 af bankdirektør Kristoffer Ejnar Christophersen Glashof (født 1901) og hustru Ulla Glashof , født Utzon (født 1906).

Ejnar Glashof, søn af murermester Anders Christophersen og Bodil Marie Christophersen fra Svendborg, var den yngste ud af en børneflok på syv.
Som ganske ung fulgte Ejnar i sin storebrors fodspor og søgte som han bankvejen. Ejnar viste sig hurtigt at have tæft for bankverdenen, hvor han arbejdede hele sit liv – frem til sin pensionering som direktør i Handelsbanken (nu Danske Bank) i 1969.

Både Ulla og Ejnar Glashof fandt stor glæde ved såvel de nære ting i hverdagen, som at se hvordan deres værdier og ideer kunne komme andre til gavn. Familien og fremtidige generationers uddannelse lå dem meget på sinde og det samme gjaldt projekter med et kunstnerisk, videnskabeligt eller socialt formål.

Glashof Legatet er et udtryk for dette, og ønsket om at hjælpe andre på vej har altid været omdrejningspunktet for Legatet.

Formål

Ifølge fundatsen

1

Legatets formål er at yde støtte til stifternes nærmeste familie.

2

Legatets formål er endvidere subsidiært at yde støtte til studieophold og studierejser, herunder studierejser til ansatte i Danske Bank A/S.

3

Endelig kan legatbestyrelsen bevilge beløb til kunstneriske, videnskabelige eller sociale formål af almen samfundsmæssig interesse.

Ansøgning

Uddeles

Glashofs Legat uddeles hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.

Frist

Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september. Ansøgere modtager kun underretning, såfremt de er tildelt legatstøtte.

Krav

Specielt for så vidt angår studierejselegater skal ansøgningen som minimum indeholde et budget samt dokumentation for optagelse på universitet eller lignende højere læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed af ét fuldt studieår.

Kun ansøgninger modtaget pr. brev behandles.

Husk

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Kontakt

Ansøgningen sendes til

GLASHOF LEGATET
c/o Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
Att.: Michael Budtz

Skulle der være spørgsmål, som hjemmesiden ikke besvarer,
er du velkommen til at kontakte Lene Olsen
på tlf. 7012-1211 eller på e-mail lno@kromannreumert.com.

 

FAQ

Kan jeg indsende min ansøgning på e-mail?
Nej, det kan du desværre ikke. Kun ansøgninger modtaget pr. post behandles

Hvilken adresse skal ansøgningen sendes til?
Ansøgningen skal sendes til Glashofs Legat, c/o Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, att.: Michael Budtz

Anvender fonden ansøgningsskemaer?
Nej

I hvor mange eksemplarer skal jeg indsende min ansøgning?
Et enkelt eksemplar er nok

Skal min ansøgning blot være afsendt på datoen for ansøgningsfristen?
Din ansøgning skal være modtaget på legatets adresse senest på datoen for ansøgningsfristen for at komme i betragtning

Kan jeg aflevere min ansøgning personligt?
Ja, du kan aflevere din ansøgning hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø inden for normal åbningstid (kl. 8.00 - 18.00)

Modtager jeg en kvittering for modtagelse af min ansøgning?
Nej, vi har desværre ikke mulighed for at kvittere for modtagelsen

Modtager jeg et afslag, hvis jeg ikke har fået et legat?
Nej, kun ansøgere, der har modtaget et legat, modtager underretning

Kan jeg søge, selvom jeg ikke er ansat i Danske Bank?
Ja, det kan du godt

Kan jeg søge, selvom jeg kun skal være på uddannelsesrejse i en kortere periode?
Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at studieopholdet har en varighed af et fuldt studieår

Kan jeg søge om et legat til praktikophold, konferencer eller lignende?
Nej, det er normalt en forudsætning, at du er optaget på udenlandsk universitet eller lignende højere læreanstalt, hvilket skal kunne dokumenteres

Kan dokumentation for optagelse på universitet eller lignende eftersendes, hvis jeg ikke har modtaget den før ansøgningsfristens udløb?
Ja, dokumentationen kan i visse tilfælde eftersendes, dog skal den foreligge inden afrejse